Zbiory XIX-wieczne

Organizacja, terminologia, metodyka badań, konserwacja


Pierwsza edycja z cyklu konferencji:

Hinc omnia. Zbiory historyczne, artystyczne i specjalne w bibliotekach oraz innych instytucjach kultury


Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
29-30 listopada 2017


O konferencji


W 2017 roku Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie obchodzi dwusetną rocznicę swojego istnienia. W ciągu dwóch wieków zgromadziła ona wielomilionowe zbiory, wśród których znalazły się także wyjątkowe kolekcje historyczne, artystyczne i specjalne, często o charakterze muzealnym, niekiedy unikatowe. Tego typu zbiory sprawiają często problemy organizacyjne i konserwatorskie, wymagają bowiem specjalnego traktowania, ochrony i udostępniania, a także metodyki badań i opracowania w połączeniu z rozwiązywaniem problemów terminologicznych. Mając świadomość jak ważna jest wymiana doświadczeń i możliwość dyskusji na te tematy chcemy zainicjować stałą konferencję naukową pod wspólnym tytułem Zbiory historyczne, artystyczne i specjalne w bibliotekach, organizowaną przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie co dwa lata. Każda konferencja będzie miała sprofilowany podtytuł określający główną tematykę, w tym przypadku – Zbiory XIX-wieczne. Organizacja, terminologia, metodyka badań, konserwacja. Temat ten został wybrany nieprzypadkowo, gdyż Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie już w 1999 r. - jako pierwsza zdecydowała się na wydzielenie druków (książek i periodyków) dziewiętnastowiecznych z głównego zasobu.

Koncepcja konferencji i opieka naukowa:

 • dr hab. Jolanta Talbierska

Rada programowa:

 • dr hab. prof. ASP Marzenna Ciechańska,
 • dr hab. Artur Jazdon,
 • dr Marta Kacprzak,
 • prof. dr hab Jerzy Malinowski,
 • mgr Zbigniew Olczak,
 • dr hab. prof. UW Andrzej Pieńkos,
 • prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk,
 • dr hab. Jolanta Talbierska

Sekretarz konferencji:

 • dr Marta M. Kacprzak

Sprawy organizacyjne:

 • mgr Agnieszka Kościelniak-Osiak,
 • mgr Filip Łazicki

Kalendarium


Ze względu na bardzo duże zainteresowanie konferencją i liczne zapytania o możliwość zgłoszenia po 30 kwietnia, uprzejmie informujemy, że przedłużyliśmy termin nadsyłania tematów wystąpień i abstraktów.

Prosimy o zastosowanie się do poniższych terminów:

 • do 30 kwietnia 2017 r. 21 maja 2017r. – zgłoszenie wystąpienia oraz nadsyłanie abstraktów (do 1 strony, 1800 znaków ze spacjami, wersja elektroniczna) planowanych wystąpień.
 • do 30 czerwca 2017 r. – weryfikacja i kwalifikacja nadesłanych materiałów przez Radę Programową konferencji, ułożenie programu konferencji.
 • do 30 września 2017 r. 31 października 2017 r. – zgłoszenie udziału w konferencji.
 • do 30 września 2017 r. 31 października 2017 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej.
 • do 20 listopada 2017 r. – nadsyłanie materiałów do prezentacji multimedialnej w formie elektronicznej.
 • 29-30 listopada 2017 r. (środa-czwartek) – konferencja.
 • do 28 lutego 2018 r. – dostarczenie gotowych materiałów do druku w wersji elektronicznej i wydruków.

Do rozpoczęcia konferencji pozostało:

dni
godzin
minut
sekund

Rejestracja


Szanowni Państwo, poniżej znajduje się elektroniczny formularz rejestracyjny na naszą konferencję. Prosimy o staranne wypełnienie informacji zawartych w formularzu, w tym określenie formy swojego udziału w konferencji.

Przejdź do formularza rejestracji

Rejestracja studentów na konferencję jest możliwa poprzez formularz dostępny niżej i trwa do 26 listopada. Udział studentów w konferencji jest bezpłatny.

Formularz dla studentów

W razie problemów z rejestracją prosimy o kontakt mailowy: konferencje.buw@uw.edu.pl

Osoby zarejestrowane proszone są o uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości 250 zł brutto do 30 września 2017 roku.

Dla Prelegentów


Jest to pierwsza w Polsce konferencja naukowa o tej tematyce adresowana do różnych grup zawodowych, teoretyków i praktyków ze zbiorów bibliotecznych i muzealnych, ośrodków akademickich, konserwatorskich, uczelni artystycznych. Będzie to platforma wymiany myśli teoretycznej, refleksji metodologicznej, jak i obserwacji na temat praktycznej strony zajmowania się takimi kolekcjami z punktu widzenia bibliotekarza, kustosza, historyka sztuki, muzealnika, konserwatora dzieł na papierze, ale także badacza wykorzystującego w swoich pracach zbiory tego rodzaju. Konferencja stanie się również głównym wydarzeniem zamykającym obchody jubileuszu 200-lecia Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. W dobie powszechnej globalizacji, gdy w bibliotecznych katalogach online można spotkać bardzo podobne zasoby podstawowe złożone z książek, czasopism i baz elektronicznych, powinniśmy promować to, co nas wyróżnia i jest dla nas specyficzne i niepowtarzalne.

Wystąpienia 20 minutowe (prezentacje Power Point) w języku polskim z czasem na dłuższą dyskusję po każdym bloku tematycznym (ich ostateczna liczba i układ będą zależeć od zgłoszonego i zakwalifikowanego materiału) przewidziano w następujących grupach (choć nie ograniczono wyłącznie do tych tematów):

 1. Problemy organizacyjne, konserwatorskie i terminologiczne związane z XIX-wiecznymi zbiorami historycznymi, artystycznymi i specjalnymi w bibliotekach lub archiwach.
 2. Metodologia i metoda badań – czy mamy wypracowane standardy dla poszczególnych kolekcji i czy różnią się one od badania spuścizn średniowiecznych, nowożytnych i współczesnych?
 3. Status i wartościowanie estetyczne XIX-wiecznych kolekcji artystycznych i historycznych.
 4. XIX-wieczne kolekcje jako zaplecze dydaktyczne uczelni akademickich i narzędzie badawcze dla innych dziedzin sztuki i nauki.

Oczekujemy przede wszystkim tekstów ogólnych, syntetycznych, ukazujących ważne zjawiska i zagadnienia problemowo, także w kontekście historycznym. Referaty szczegółowe, oparte na analizie konkretnych problemów, powinny być bazą do wniosków ogólnych związanych z tematyką konferencji.


Publikacja pokonferencyjna

Z materiałów przedstawionych przez Prelegentów planowane jest wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej (w języku polskim i angielskim).
Prosimy o dostarczenie gotowych materiałów do druku w wersji elektronicznej i wydruków do 28 lutego 2018 r. (1 strona=1800 znaków ze spacjami, objętość do 15 stron, 2-3 ilustracje, podpisy pod ilustracje, abstrakt w języku kongresowym).
W najbliższym czasie udostępnione zostaną wymogi redakcyjne dla autorów.

Dla Uczestników


Miejsce obrad:
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa, sala im. S.B. Lindego (316 - III poziom BUW).

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie konferencją i liczne zapytania o możliwość zgłoszenia po 30 kwietnia, uprzejmie informujemy, że przedłużyliśmy termin nadsyłania tematów wystąpień i abstraktów do 21 maja, zaś termin rejestracji uczestników (bez referatów) do 30 września.
Osoby chętne do uczestnictwa w Konferencji prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Rejestracja

Rejestracja studentów na konferencję jest możliwa poprzez formularz dostępny niżej i trwa do 26 listopada. Udział studentów w konferencji jest bezpłatny.

Rejestracja dla studentów

Dodatkowe informacje dla osób przyjeżdżających do Warszawy:

Sprawdź dojazd Sprawdź nocleg

ProgramZbiory XIX-wieczne.
Organizacja, terminologia, metodyka badań, konserwacja.

Dzień 1 (29.11.2017)


8:15 – 9:00
Rejestracja uczestników
9:00 – 9:40
Powitanie, referat wprowadzający
9:45 – 11:30
Sesja 1: Księgozbiory historyczne
11:30 - 12:00
Przerwa na kawę
12:00 - 14:00
Sesja 1 c.d.
14:00 - 15:00
Przerwa, lunch
15:00 - 16:30
Sesja 2: Zbiory artystyczne
16:30 - 17:00
Przerwa na kawę
17:00 - 19:00
Sesja 2 c.d.

Dzień 2 (30.11.2017)


9:00 – 10:30
Sesja 3: Gromadzenie, organizacja
10:30 – 11:00
Przerwa na kawę
11:00 – 12:30
Sesja 3 c.d.
12:30 – 14:00
Sesja 4: Konserwacja, varia
14:00 – 15:00
Przerwa, lunch
15:00 - 18:00
Sesja 4 c.d., podsumowanie i zamknięcie konferencji

Sponsorzy i partnerzy


Patronat honorowy:

Kontakt


W sprawach organizacyjnych i merytorycznych prosimy o skorzystanie z formularza lub o bezpośredni kontakt z Sekretarzem Konferencji.


Sekretarz konferencji:
dr Marta M. Kacprzak
m.m.kacprzak@uw.edu.pl
tel. 22 55 25 335
Sprawy organizacyjne:
Agnieszka Kościelniak-Osiak
konferencje.buw@uw.edu.pl
tel. 22 55 25 283, 55 25 309, 55 25 175, 55 25 346
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
ul. Dobra 56/66
00-312 Warszawa

Formularz kontaktowy