Formularz rejestracyjny


Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie Zbiory XIX-wieczne. Organizacja, terminologia, metodyka badań, konserwacja. 29-30 listopada 2017 r.

Przejazdy na koszt własny uczestników konferencji. Organizatorzy opłacają prelegentom dwie doby hotelowe (rezerwacje przekraczające ten okres, jak również dopłatę do pokoju 2-osobowego w wypadku przyjazdu z osobą towarzyszącą, pokrywają uczestnicy we własnym zakresie), zapewniają wszystkim uczestnikom materiały promocyjne i konferencyjne oraz catering podczas trwania obrad.