O konferencji


Kolejna konferencja z cyklu „HINC OMNIA. Zbiory historyczne, artystyczne i specjalne w bibliotekach oraz innych instytucjach kultury”, organizowana przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie, jest poświęcona tematyce opracowania zbiorów specjalnych w katalogu centralnym NUKAT. Zawiera on ponad 603 tys. rekordów bibliograficznych zbiorów specjalnych, z czego ponad połowę stanowią opisy katalogowe zbiorów XIX wieku. Znaczącą część zajmują opisy nut (niemal 80 tys.), starych druków (71 tys.), map i atlasów (45 tys.)  oraz grafik, rysunków i fotografii (prawie 33 tys.). Wprawdzie obecnie NUKAT zawiera jedynie tylko część bogatych zbiorów specjalnych 171 bibliotek współtworzących katalog, zebrane dane są na tyle obszerne, że mogą stanowić podstawę do dyskusji o formatach opisu katalogowego poszczególnych typów zbiorów specjalnych, opisie przedmiotowym, poziomie szczegółowości opisu oraz ideach przyświecających tworzeniu katalogów centralnych zbiorów historycznych i specjalnych. Szczególne miejsce w czasie konferencji zajmie tematyka opracowania rękopisów w formacie MARC21. Obecność zbiorów specjalnych w ogólnodostępnych bazach katalogowych nie tylko umożliwia dostęp do informacji o zbiorach i do samych zbiorów czytelnikom z całego świata, lecz także stanowi podstawę do prowadzenia kwerend i badań naukowych zbiorów specjalnych polskich bibliotek. Konferencja da możliwość  prezentacji osiągnięć bibliotek, szerokiej dyskusji, wymiany doświadczeń oraz opracowania planów współpracy na najbliższe lata.

Rada programowa:

  • dr hab. Dariusz Grygrowski
  • dr Henryk Hollender
  • Ewa Kobierska-Maciuszko
  • Krystyna Sanetra
  • Katarzyna Ślaska

Dla Uczestników


Miejsce obrad:
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa, sala im. S.B. Lindego (316 - III poziom BUW).

Osoby chętne do uczestnictwa w Konferencji prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego do 20 listopada - liczba miejsc jest ograniczona. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Rejestracja

Dodatkowe informacje dla osób przyjeżdżających do Warszawy:

Dojazd Nocleg

Rejestracja


Szanowni Państwo, poniżej znajduje się elektroniczny formularz rejestracyjny na naszą konferencję. Prosimy o staranne wypełnienie informacji zawartych w formularzu.

Przejdź do formularza rejestracji

Uwaga: ze względu na duże zainteresowanie, rejestracja poprzez formularz została zamknięta przed czasem. W celu wpisania się na listę rezerwową uczestników, lub w przypadku pytań, prosimy o kontakt mailowy: konferencje.buw@uw.edu.pl

Kalendarium


Prosimy o zastosowanie się do poniższych terminów:

  • do 1 września 2019 r. – udostępnienie pełnego programu konferencji.
  • do 20 listopada 2019 r. – rejestracja uczestników konferencji.

Program


Zbiory specjalne polskich bibliotek naukowych
w katalogu centralnym NUKAT

Program

Sponsorzy i partnerzy


Kontakt


Formularz kontaktowy