Prezentacje


Tytuły prezentacji są linkami do plików pdf.

12 listopada


 1. Otwartość w ewaluacji nauki, prof. Emanuel Kulczycki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 2. Otwarta nauka i otwarty dostęp w Polsce, Tomasz Psonka, Director Poland, Baltics, Ukraine; Lucie Boudova, Senior Marketing Manager EE
 3. Budowanie wizerunku czasopism akademickich w oparciu o otwarty dostęp na przykładzie Platformy Czasopism Elektronicznych Uniwersytetu Opolskiego, Danuta Szewczyk-Kłos, Starszy kustosz dyplomowany, Biblioteka Główna, Uniwersytet Opolski
 4. Open Science, Open Access: Driving open science innovation with thriving open access publishing programs, Promita Chatterji PhD
 5. Infrastruktura i kompetencje: w stronę zasad FAIR w zarządaniu danymi badawczymi, Natalia Gruenpeter, Platforma Otwartej Nauki, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego
 6. Trendy w otwartym dostępie do publikacji, Krzysztof Szymanski, Research Intelligence, Elsevier

13 listopada


 1. Implementing Open Science Principles in Research Institutions, Ignasi Labastida, Head of the Research Support at the Library of the University of Barcelona
 2. Instytucjonalne polityki otwartości, Jakub Szprot, Platforma Otwartej Nauki, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego
 3. Implementacja pilotażowego programu publikowania otwartego Elsevier. Walka o przyszłość otwartej nauki w Polsce, Tomasz Psonka, Director Poland, Baltics, Ukraine
 4. Ocena wpływu działalności naukowej na społeczeństwo i gospodarkę w nowym modelu ewaluacji, Miłosz Rojek, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 5. Polska Klasyfikacja Czasopism Naukowych, a narzędzie Scival, Bartłomiej Więckowski, Customer Consultant for CE Europe, Research Intelligence, Elsevier
 6. Spokojnie, to tylko ewaluacja! Opowieść o przygodach bibliotekarza akademickiego w Krainie Nowej Ewaluacji, Maja Bogajczyk, Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń BUW

Warsztaty


 1. Dobre praktyki w zarządzaniu czasopismem naukowym, Justyna Kasprzycka, Publisher, Health and Medical Sciences, Elsevier
 2. Twoje czasopismo w bazie Scopus: krok po kroku, Katarzyna Gaca-Zając, Customer Consultant EE, Elsevier Dodatkowe informacje
 3. Building Journal Success on the Global Stage: An Introduction to Digital Commons, Promita Chatterji PhD, Product Manager Digital Commons Journals
 4. Czy jest na sali doktor? Szkolenia (nie) biblioteczne młodych naukowców, Anna Białanowicz-Biernat, Maja Bogajczyk, Dorota Bocian, Anna Książczak-Gronowska, Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń BUW
 5. Fakty, mity i praktyka – otwarta nauka i otwarty dostęp w Polsce, Lucie Boudova, Senior Marketing Manager EE, Tomasz Psonka, Director Poland, Baltics and Ukraine

Wyniki ankiety "Open Access, Research Data Management (RDM) and Open Science in Poland 2019"