Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (BUW), Repozytorium Instytucjonalne UW oraz Repozytorium Dane Badawcze UW mają przyjemność zaprosić na międzynarodową konferencję:

ReInforce! Wzmacnianie polityki otwartości w nauce na Uniwersytecie Warszawskim,

która odbędzie się w dniach 24-25 października 2024 r.
w trybie stacjonarnym, w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie
ul. Dobra 56/66.

Z okazji uruchomienia w 2024 r. na Uniwersytecie Warszawskim dwóch nowych repozytoriów – dla danych badawczych i dla publikacji naukowych – zapraszamy Państwa do udziału w konferencji, podczas której porozmawiamy o procesach wspierania otwartej nauki na uczelniach polskich i europejskich.

Zarezerwuj ten termin! Więcej informacji już wkrótce.

Projekt dofinansowany ze środków IDUB UW.

Program ramowy konferencji

24 października 2024 r. (czwartek)

I dzień: wystąpienia przedstawicieli krajowych

8.30 –  9.30   Rejestracja (poziom 0, przed wejściem do Biblioteki)
9.30 – 10.15  Rozpoczęcie konferencji
10.15 – 10.45  Sesja I Wystąpienie keynote speaker’a
11.15 – 12.45  Panel dyskusyjny Otwarta Nauka w Polsce – szanse, korzyści, wyzwania
12.45 – 13.45  Przerwa obiadowa
13.45 – 15.15 Sesja II  Otwarta Nauka na UW
  • Repozytorium Instytucjonalne UW
  • Repozytorium Dane Badawcze UW
  • Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW (ICM UW) dla Otwartej Nauki
15.15 – 15.45 Przerwa kawowa
15.45 – 17.15 Sesja III  Otwarta Nauka: nowe konteksty współpracy
17.30  Zakończenie obrad I dnia


25 października 2024 r. (piątek)

II dzień: wystąpienia gości zagranicznych – dzień międzynarodowy, wystąpienia w jęz. angielskim

9.30 – 10.15 Sesja IV  Wystąpienie keynote speaker’a
10.15 – 10.45 Przerwa kawowa
10.45 – 12.15 Sesja V  Mainstreaming Open Science in Europe – part 1
  • dr Zuza Wiorogórska (Uniwersytet Warszawski) –  Ready and motivated, time for action. Open Science activities at the University of Warsaw
  • dr Georg Schwesinger (Uniwersytet w Heidelbergu) – As open as possible, as closed as necessary – a new Open Research Data Strategy at Heidelberg University
  • Paola Galimberti (Uniwersytet w Mediolanie) – Open tools supporting open science strategies at the University of Milan: a long journey
12.15 – 12.45 Przerwa kawowa
12.45 – 14.15  Sesja VI  Mainstreaming Open Science in Europe – part 2
  • Richard Dennis (Uniwersytet w Kopenhadze) – Advancing Open Science through Bioimaging: Evaluating OMERO Plus as a Proof of Concept as a Research Data Management Solutions
  • Anne-Catherine Fritzinger (Uniwersytet Sorboński) – Opening up science: a key focus of Sorbonne University's policy
  • Milan Janicek (Uniwersytet Karola w Pradze) – The Czech Open Science landscape – the case of Charles University

14.15  Podsumowanie konferencji
14.30 Obiad

O konferencji

We współczesnej komunikacji naukowej udostępnianie wyników badań lub danych badawczych w coraz większym stopniu opiera się na zasadach otwartości, weryfikowalności oraz replikowalności. Umożliwienie powszechnego i otwartego dostępu do wiedzy jest już coraz częstsze, nie jest jednak jeszcze standardem. Sprawiedliwa dystrybucja wiedzy, powszechna w niej partycypacja wpływają na rozwój społeczeństw i ich demokratyzację. Pomimo postępu technologicznego swobodny dostęp do wiedzy nadal podlega dużym ograniczeniom. Uruchomienie na Uniwersytecie Warszawskim dwóch nowych repozytoriów ułatwiających dzielenie się osiągnięciami naukowymi i dostęp do danych badawczych skłania do refleksji, w jaki sposób upowszechniać dostęp do nauki? Co jest do tego konieczne? Czy tylko rozwiązania technologiczne i legislacyjne? Jak regulować zasady dostępu do wiedzy? Jakie są praktyki w tym zakresie już stosowane w Polsce i na świecie? Uczestnictwo Uniwersytetu Warszawskiego w Sojuszu 4EU+ stwarza niepowtarzalną możliwość do porównań i uczenia się od uczelni europejskich bardziej zaawansowanych w kwestiach otwartości nauki. Kreśli szanse włączenia się w międzynarodowy obieg nauki, co ma niewątpliwy wpływ na zwiększenie jakości nauki i dydaktyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz podniesienie jego prestiżu. Wystąpienia przedstawicielek i przedstawicieli partnerskich uczelni z: Niemiec, Francji, Włoch, Czech oraz z Danii zilustrują europejskie dobre praktyki i innowacyjne rozwiązania. Prelegenci i prelegentki z Polski zaprezentują tematy szczegółowo omawiające konkretne działania podejmowane lokalnie na stołecznej uczelni, jak i szersze kwestie związane z upowszechnianiem nauki, a nurtujące badaczy związanych z krajowymi uczelniami.

Mamy nadzieję, że wystąpienia i dyskusje pozwolą uzyskać szeroki obraz dotyczący otwartości w polskiej nauce, a konferencja stanie się przyczynkiem do rozwijania tej idei wśród osób prowadzących badania, przygotowujących doktoraty, studiujących oraz wszystkich innych zainteresowanych partycypowaniem w naukowych osiągnięciach.

Komitet organizacyjny

Anna Książczak-Gronowska
Karolina Minch
Lilianna Nalewajska
Zuza Wiorogórska

Rejestracja

Szanowni Państwo, poniżej znajduje się elektroniczny formularz rejestracyjny na naszą konferencję. Prosimy o staranne wypełnienie pól zawartych w formularzu.
Formularz rejestracji
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Uwaga: liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W razie pytań lub problemów z rejestracją prosimy o kontakt pod adresem: repozytorium.buw@uw.edu.pl